Gallyazás

Miért fontos a vezetékeket megközelítő növényzet metszése?

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás– megannyi aktuális kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

Az élet- és balesetveszéllyel, vagyonbiztonsággal, valamint a villamos energia elosztás biztonságával kapcsolatos szabályok betartása fontos, hiszen akár emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezeték közelében nem megfelelően gondozott fák vannak. Egy kislány például azért szenvedett égési sérüléseket, mert felmászott egy eperfára, s annak ága – meghajolva a gyerek súlya alatt – a vezetékkel érintkezett.

A villamosmű biztonsági övezetére vonatkozó miniszteri rendeletben* foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani:

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

gallyazas

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül levő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.

Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) rendszeresen eltávolíthatja, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A munkálatok elvégzésének idejére természetesen feszültség mentesíteni kell az adott vezetékszakaszt, ezért a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal – lehetőleg írásban - be kell jelenteni a lakhely, ingatlan szerinti áramhálózati társaság területileg illetékes üzemének a tervezett munkát.

Az áramhálózati társaság térítésmentesen végzi el a feszültségmentesítést. Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem az áramhálózati társaság kezdi meg a munkálatokat, abban az esetben nem a tulajdonosi esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülhetnek. Az áramhálózati társaság vagy vállalkozó kizárólag a jogszabályok által meghatározott műszaki előírások alapján, valamint az élet- és balesetveszély elhárítása és a vagyonvédelmi elvek szerint végzi a biztonsági övezet tisztántartási munkálatait.

A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg. A lenyesett növényi hulladékot - amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem mond le róla – akkor Társaságunknak rendezetten kell otthagynia (a biztonsági övezet határán kívül). Az ily módon elhelyezett, lenyesett növényi hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, ill. nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot el kell szállítani és arra alkalmas helyen kell tárolni és erről az ingatlantulajdonost értesíteni kell.

A levágott növényi hulladékot – amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) írásban lemond a felhasználásáról – Társaságunk vagy vállalkozója a helyszínről folyamatosan a tulajdonossal egyeztetett módon elszállítja.
- belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni
- külterületen el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen aprítani kell és elteríteni
Társaságunk rendszeresen újsághirdetésben vagy egyéni módon felhívásban kéri a tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék el. Kérjük, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek együttműködni az áramhálózati társaságokkal annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

Társaságunk rendszeresen újsághirdetésben vagy egyéni módon felhívásban kéri a tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék el. Kérjük, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek együttműködni az áramhálózati társaságokkal annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

A tapasztalatok alapján az együttműködés területén még sokat lehet javítani, hiszen gyakran csak a lakossági tiltakozásról hallani egy-egy kényszerű fakivágás kapcsán, az ezzel elhárított élet- és balesetveszélyről és a többi lakossági fogyasztó esetleges gallyazás elmaradása miatti zavartatásról nem.

A gallyazás során segítő közreműködésükre számítunk.

*A biztonsági övezettel kapcsolatos főbb rendelkezéseket a villamos energiáról szóló törvény 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, (2) bek., a 133.§, 137.§, valamint a villamosművek, a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I:22.) NGM rendelet tartalmazza.